zondag 1 juli 2012

Wat is het?

Het is de realisatie dat je het altijd al bent, altijd al was en altijd zult zijn. Het is de realisatie dat je het nooit niet bent geweest. Het is geen ervaring maar maakt de ervaring mogelijk en ligt in de ervaring besloten. Je hoeft en kan niks doen of laten om er te zijn.

Je hoeft bijvoorbeeld geen vegetariër te worden of te mediteren. Natuurlijk kan de realisatie zich voordoen tijdens het staren naar een kaarsje of het eten van een tofu burger. Realisatie doet zich altijd ondanks en niet dankzij het middel voor. Een lekkere hamburger of gestoord worden van irritant malende gedachten kunnen je eveneens doen realiseren dat "dit" het is.

Het heeft niks te maken met welk idee, concept of mening dan ook. Dus ook niet met bovenstaande.

Hoewel je voorkeur kunt hebben voor de ene levenshouding boven de andere, voor realisatie maakt het allemaal niet uit.

Ik herhaal het nog eens. Het is geen ervaring. Helemaal niks mis mee als jij het leuk of prettig vindt om mystieke ervaringen te hebben. Maar realisatie is geen ervaring.

En je kunt het niet bereiken omdat het altijd nu en altijd hier is. Een ervaring vindt altijd plaats in tijd. En tijd is een verzinsel van de mind. Realisatie heeft niks met mind en niks met tijd te maken. Je zou kunnen zeggen dat je het hooguit over het hoofd kunt zien.

Het is niks én het is alles. Zo lekker simpel!