maandag 2 september 2013

Ont-moeten

Als ik niks met "jou" hoef
en jij niks met "mij"
is er oneindige ruimte
vol-ledige
potentie
tot wezenlijke ont-moeting

Vereniging der "tegendelen"
Als Yin en Yang
de dans van het Bestaan

Geen verschil tussen "jou" en "mij"

als wervelingen in de wind
draaien
in, om en door

het Bestaan
slechts Dansend in het Gras.

zaterdag 31 augustus 2013

Kent iemand dat gevoel

KENT iemand dat gevoel: 't is geen verdriet,
't is geen geluk, geen menging van die beiden;
't hangt over je, om je, als wolken over heiden,
stil, hoog, licht, ernstig; ze bewegen niet.

Je voelt je kind en oud; je denken ziet
door alles, wat scheen je van God te scheiden.
't Is, of een punt tot cirkel gaat verwijden;
't Is, of een cirkel punt wordt en verschiet.

Je denkt: Nooit was het anders; tot mijn Wezen
ben 'k al zo lang van sterflijkheid genezen.
Je weet: Niets kan mij deren; Ik ben Hij.

Tot zekerheid je twijfel opgeheven,
zo hang je als eeuwig boven je eigen leven:
je bent de wolken en je bent de hei.


Ode aan J.A. dèr Mouw
(Adwaita)
uit Volledig dichtwerk
Brahman I, thuiskomst
Omdat hij als geen ander zo prachtig weergeeft
wat Is en "Altijd" zal Zijn