donderdag 6 december 2012

Dit wat wakker is

Als je wilt weten wie je bent, kijk dan naar binnen en vraag:
"Waar is het zelf voorbij het denken"?
Is er een ik dat niet gecreëerd is door het denken?
Met welk conceptueel antwoord je de vraag ook beantwoordt, elk antwoord is slechts een andere gedachte. Zelfs zonder directe ervaring zal je gezonde verstand je vertellen dat wie jij bent geen gedachte of een bundel gedachten is.

Alleen het aan tijd gebonden, op gedachten gebaseerde zelf wil van zichzelf af. Dit gaat niet over het vernietigen van het ego. Het gaat over Zien.
Zie dat wie jij denkt te zijn bepaald wordt door gedachten over het verleden.
Zie dat wie je zou willen worden bepaald wordt door gedachten over de toekomst.
Zelfs de gedachten die wat er op dit moment gebeurt interpreteren zijn vaak een vermijden van dat wat zich voordoet.

Wanneer je weerstand biedt tegen wat zich op dit moment voordoet door het gebeuren te interpreteren, dan jagen gedachten een toekomstig mentaal ideaal na of een in het verleden aangeleerd beeld over hoe het leven er uit zou moeten zien en dat het anders zou moeten zijn dan het werkelijk is.

Wat is hier en nu alleen maar wakker? Dit wat wakker is heeft geen agenda om dat wat is te veranderen. Dat wat kijkt is geen gedachte (of zelfs een emotie).
Het kijkt. Het ziet. Het is. Heel eenvoudig. Heel al één.
Geen gedachte is nodig om dit direct te ervaren.
Dit is wie jij werkelijk bent.
Gedachten komen slechts op in dit wat wakker is.


Vrij vertaald uit:
Daily Pointers to Enlightenment by Scott Kiloby.

Voor wie het stukje liever in het Engels leest staat hieronder de link naar het oorspronkelijke artikel.
This that is awake